down
down
איך אנחנו עובדים
אנחנו לא מבזבזים את התקציב שלכם ללימודי מערכות פירסומת
אנחנו מקבלים החלטות באופן ידיני ויותר מהר
אנחנו מציעים לרשותכם את קו הייצור שלם לעסק שלכם
הרחבת היקף לא רק לפי תקציב
נעזור לכם גם עם זה - פיתוח מוצר לדעתנו מדובר גם על פיתוח מוצר
5$
מספיק ברוב המיקרים
לבדיקת גישה אחת
להתחיל
אתם קונים תנועת גולשים לשימוש פנימי
של המחלקה שלכם נשפר את העבודה ו קריאייטיבים נעזור לכם עם.
down
מקורות תנועת גולשים
down
מדגמי תשלום
מה הוא מגדם תשלום לבחירה?
יותר טוב להתחיל עבודה במסגרת תקציב קטן ניסיוני ותשלום מינימלי שלנו.
להלן, במידת הרחבת היקף תוכלו לשנות מדגם תשלום למדגם יותר עדיף.
עבור פעולה
תשלום
התקנה, רישום,
רכישה
כנסות
חלקה בה
(%) מההכנסה שלכם
rאחוז
ר שירותים
שירותים
% מתקציב או סכום מוסכם עבור מבצעות
להתחיל
אנכנו עובדים ברחבי עולם ובכל אנכים
למשוך לקוחות חדשים