down
פיתוח מוצר
מה לעשות כאשר רכישת תנועות גולשים הגיעה "עד תקרה"?
לנסות להשיג משתמשים חדשים על הקרס באמצעות פעולות בנות סיכויים טובים. עם זאת אבטיפוס של היפותזה נבדק על כתמות תנועת גולשים קטנה כדי לחסוך משאבים ותקציב של מעצבים
down
הליך עבודה
ייצור אבטיפוס
של פעולה חדשה כעמוד ייעודי או חומר פרסומי
קריאת גורמי
תפוקה במסגרת תקציב מוגבל
הרחבת היקף
או בדיקה חוזרת
חזרה
כדי לשפר תוצאות
להאיץ הרחבה
בהליך הנ''ל ניתן לבדוק עד מאה היפותזות לחודש אשר חלק קטן מהן ישתמש בעתיד במטרת הרחבת היקף רכישה
להתחיל
פיתוח אפליקצייות מובייל
70%
מכל תנועת גולשים מגיע ממכשירים ניידים
אנחנו ניצור בשבילכם אפליקצייה מוכנה לגמרה כדי לכסות מספר מירבי של משתמשים. עם זאת נסגל את האפליקצייה לרכישה עתידית יעילה של תנועת גולשים עם אינטגרציה של כל מערכות נחוצות כדי לעקוב ולסמן ארועים. שתי פלטפורמות נתמכות: Androidו- iOS
שיתוף פעולה מורחב
אנחנו מוכנים לבצע בדיקה ולספק תנועת גולשים, שירותי עיצוב motion, פרטים לייצור קשר ופרטים רבים אחרים לפרויקטים בעלי סיכויים טובים ללא תמורה במקרה שיתוף פעולה קרובה
להאיץ הרחבה