down
פיתוח קריאייטיבים
יעילים אחד מהדרכים היעילים ביותר להרחבת היקף קניות תנועת גולשים הוא תוספת חומרים פרסומיים (קריאייטיבים) למבצעות פרסומיות שלכם.

הצוות שלנו מסוגל לעזור לכם!
down
מה הוא חומר פרסומי יעיל?
קודם כל זה שילוב של איכות ויעילות. כללו של דבר קריאייטיב חייב להיות יפה ועם זאת חשוב למצוא את הגישה למשתמש.
שנייות 3
למשיכת תשומת לב של משתמש
טרה בייטים
שנצברו בנישות שונות
המתחרים שלכם
קרוב לוודאי אנחנו כבר עבדנו איתם ויודעים מה לעשות
down
.פרט לייצור וידאו ותמונות אנחנו עובדים עם היבטי פרסומת בעלי סיכויים טובים אחרים כגון פרסומי מחשק - מתי משתמש מעריך עבודת תוכנה ללא להוריד אותה
down
תהליך
מתחילים עבודה מסיעור מוחות בין מעצבים ומומחי קניות, רעיונות נצברות ואחר כך נבחרות רעיונות מתאימות
אנחנו עוקבים אחרי טרנדים ומשתמשים במרקטינג לפי המצב
לאחר תיאום עם לקוח ובדיקה הקריאייטיב המוצלח מועתק עם שיפורים לא משמעותיים לשיפור תוצאות עתידיות
לכן, מבנה תהליך דומה למסוע רצוף אשר מסוגל לייצר מאות קריאייטיבים לחודש
להתחיל
עבודת מעצבים נכללת בעבודתנו בתחום משיכת משתמשים
אומנם אנחנו יכולים לספק לכם קריאייטיבים באופן קבוע בתמורה עבור קריאייטיב אחד וזה יחזק באופן משמעות את הרכישה שלכם
להזמין קריאייטיבים