down
ביקורת ולימודים
אתם רוכשים תנועת גולשים לשימוש פנימי אך רוצים לשפר תוצאות עבודה במחלקה?
נבצע ביקורת להיליכים הפנימיים שלכם אשר קשורים למשיכת משתמשים ופיתוח קריאייטיבים.
down
בייצור סוכנות ובשיפור הודגמו בעיות בתחומים כדלקמן:
ארגון
עבודה מרוחקת
ת וביקורת
חשבונאו
העסקה ותמריץ עובדים
אירגון זרם רציף של חומרים פרסומיים
לקוחות
משיכת
down
הבעיות הנ''ל ובעיות אחרות פותרו בהצלחה
וכעת אנחנו מוכנים לעזור לכם להצליח. עבודה הדדית מתאימה לייעוצים חד פעמיים וגם על בסיס קבוע עם ניטור קבוע של היליכים. חתימת הסכם סודיות (NDA) היא חובה כדי להבטיח בטיחות של פרטים אישיים שלכם. במקרים מסוימים נוכל לעזור לכם ליצור מחלקת רכישות ופיתוח יצרני מאפס.
down
ניקיטה גורובסקי
W-profit מייסד של
שנים 6
.עבר דרך חל ממנהל עד ראש מחלקה ב-Aviasales. חל מפוריקט Megafon.Travel עד כינוס ראשון בעולם Travel Affiliate conference.
משנת 2017
עבודה בסכנות שבבעלותו
תמיד עבד באופן מורחק
להתחיל
אנא ליצור קשר ונעזור לכם
לקבל ייעוץ